Disclaimer

Webaware, met KvK-nummer 64577600 heet u hartelijk welkom op onze website https://webaware.nl. Deze website is bedoeld voor (potentiële) klanten en andere relaties. U vindt er informatie over onze visie en diensten.

Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. Webaware kan de inhoud van de website en deze disclaimer aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Webaware zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Webaware zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Webaware is niet aansprakelijk voor de schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of door Webaware verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Webaware tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Webaware dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar hallo@webaware.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Webaware of die van licentiegevers. Webaware behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publieke toegankelijke plaatsen kunt u altijd via hallo@webaware aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Webaware per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Webaware weten via hallo@webaware.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Webaware verplicht is tot enige schadevergoeding.